Products and Services PRODUCTS & SERVICES

Sophos lanceert Sophos Safeguard Encryption 8

Sophos lanceert Sophos SafeGuard Encryption 8, een nieuwe gesynchroniseerde encryptieoplossing die data beschermt tegen diefstal door malware, aanvallen of datalekken. Organisaties kunnen nu kiezen voor de beste ‘always-on’ bestandversleuteling om zo data te beschermen die via mobiele toestellen, laptops, desktops, netwerken en cloudgebaseerde file sharing applicaties worden gedeeld. Sophos is hiermee de eerste partij die deze proactieve vorm van encryptie aanbiedt en bestanden op Windows, Mac, iOS of Android-platformen beschermt.

Tot nu toe werd het beheer en de adoptie van encryptie als te ingewikkeld beschouwd. Volgens een onderzoek van Sophos (The State of Encryption Today) gaf slechts 29 procent van IT-managers aan dat zij hun smartphones versleutelde en slechts 43 procent van Macs. Hiermee worden zij te veel blootgesteld aan potentiële gevaren.

“Full disk encryptie beschermt alleen data in geval van een diefstal of verlies van een mobiel toestel. Maar data gaat van hot naar her – het is daarmee gevoelig en zeer lastig consistent te beschermen wanneer bestanden worden geopend en gedeeld vanaf meerdere toestellen en cloudgebaseerde samenwerkingsapplicaties”, zegt Dan Schiappa, senior vice president en general manager, Enduser Security Group, Sophos. “We hebben SafeGuard Encryption 8 goed bekeken waardoor nu ieder individueel bestand standaard wordt versleuteld en we continu naar gebruikers, applicaties en toestellen kijken voor het garanderen van een veilige samenwerking. We bieden ook wachtwoordbeschermde bestanden, waardoor gebruikers versleutelde bestanden kunnen delen met externe partijen. Wanneer databeveiliging makkelijk en transparant is en hierdoor eindgebruikers eerder geneigd zijn het te gebruiken, wordt zakendoen steeds veiliger en is het aannemelijk dat alles compliant blijft.”

Begrijpelijke en overzichtelijke versleuteling zou bij iedere IT-manager hoog op de agenda moeten staan omdat zij databeschermingsaanpak moeten herzien vanwege de aangescherpte eisen rondom wetgeving. De General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU gaat op 25 mei 2018 van kracht, waardoor alle bedrijven die beschikken over informatie van klanten of medewerkers met een EU-lidmaatschap een boete zouden kunnen krijgen van maximaal 4 procent van de wereldwijde opbrengst in geval van een datalek. Dit geldt ook voor bedrijven die niet in de EU zijn gevestigd, maar wel beschikken over informatie van EU-burgers.

“Wetgeving rondom dataprivacy komt over ter wereld aan bod, en bedrijven moeten hier goed naar kijken voordat zij straks met de financiële consequenties te maken krijgen. Elk bedrijf dat zaken doet in landen die dataprivacy-wetgeving hebben, moeten aan deze locale wetgeving voldoen”, zegt Schiappa. “Encryptie wordt wereldwijd beschouwd als de beste beveiligingsmaatregel. Sophos SafeGuard Encryption is makkelijk te beheren en een goede oplossing voor bedrijven die gevoelige informatie dienen te beschermen.”

Als onderdeel van Sophos’ synchronized beveiligingsstrategie kan Sophos SafeGuard Encryption automatisch reageren op bedreigingen van verbonden endpointbeveiliging. Gedurende een actieve infectie kan Sophos SafeGuard Encryption versleuteling terughalen om zo data te beschermen, en krijgen gebruikers hun sleutel terug wanneer het probleem is opgelost. Sophos SafeGuard Encryption synchroniseert ook sleutels met Sophos Mobile Control die naadloos alle toegang tot bestanden beveiligt voor smartphones en tablets. Zelfs versleutelde documenten kan men veilig raadplegen met de Secure Work Space-feature binnen de applicatie.

“Er zijn vier redenen waarom bedrijven encryptie dienen te overwegen. De eerste en meest belangrijke is bescherming tegen gevoelige data bij een hack of een data-inbraak. De tweede is onbedoelde openbaarmaking. Mensen laten per ongeluk een USB of mobiel toestel in een taxi achter of sturen een document per mail naar iemand anders. Als derde helpt encryptie bij de wetgeving zoals GDPR en kunnen grote boetes worden voorkomen. Ten slotte, de migratie naar cloudgebaseerde diensten kunnen een security-issue met zich meenemen, en encryptie helpt bij het beveiligen van data die gevoelig is”, zegt Duncan Brown, research director, European security practice, IDC. “Om encryptie in alle vier gevallen effectief te maken, moet het voor de IT-administratie makkelijk zijn om mee om te gaan, voor gebruikers helder zijn en het mogelijk zijn met meerdere platforms en bestandstypes te kunnen werken. Sophos doet dit allemaal in SafeGuard Encryption, waarmee bedrijven encryptie makkelijker in de bedrijfsvoering kunnen opnemen.”

Read Similar Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *