Partner aan het woord: VCD Infra Solutions

CorporatePartners & DistributorsPartnerSecuritySophos

VCD Infra Solutions luisterde onlangs de drie-jarige partnership met Sophos op met het behalen van de Gold Solution partner-status. Reden genoeg om eens langs te gaan en Bart Oude Wesselink – directeur van VCD Infra Solutions wat vragen te stellen.

Hoe trots zijn jullie op het behalen van dit certificaat? Kan je toelichten waarom?

VCD Infra Solutions is erg blij met de nieuwe Sophos Gold Solution status. Het is een mooie erkenning en waardering als partner vanuit Sophos. Daarnaast is het fijn voor onze klanten om te weten dat wij beschikken over de juiste expertise, hierdoor kunnen wij ons onderscheiden ten opzichte van onze concurrenten.

Hoe lang zijn jullie al partner van Sophos? Hoe ervaren jullie de samenwerking tot nu toe?

VCD Infra Solutions is nu ongeveer drie jaar partner van Sophos en we hebben goede ervaringen met onze samenwerking. Sophos is in veel klanttrajecten mee geweest om ons te ondersteunen met hun expertise. Onze ervaringen met Sophos zijn dat ze goede en innovatieve oplossingen hebben, die goed te beheren zijn en gericht op de toekomst.

Wat betekent het behalen van deze titel voor de toekomstige samenwerking met Sophos?

In de toekomst verwachten wij met Sophos continuïteit te bieden aan het beveiligen van de IT infrastructuur omdat de IT steeds complexer wordt. Daarnaast willen we ook een antwoord bieden op de toenemende wettelijke regelgeving voor het beschermen van persoons- en bedrijfsgegevens.

Wat is volgens jullie de voornaamste kracht van Sophos? En wat maakt de match Sophos – VCD zo krachtig?

Beveiligingsvraagstukken zijn complex, maar Sophos heeft een breed portfolio die deze vraagstukken eenvoudiger maken. Hierdoor is VCD Infra Solutions in staat om ook op strategisch niveau een betrouwbare en ervaren gesprekspartner te zijn voor haar relaties.

Wat zijn volgens/voor jullie de voornaamste uitdagingen voor 2016?

Werkgewoontes veranderen. In 2016 ligt de nadruk op het aansluiten van de techniek op de wensen van de nieuwe werkplek. VCD wil met haar kennis en ervaring optimale diensten bieden, zodat de klantvraag centraal staat.

Over VCD IT Groep: één partner voor IT Gemak

Bij VCD hebben we één doel voor ogen: het bieden van IT Gemak. Met betrokken vindingrijke professionals bieden wij u professionele oplossingen, van consultancy en software tot infrastructuur, Cloud en beheer. Dit om uw organisatie productiever en slagvaardiger te maken en u te ontzorgen. VCD Infra Solutions is een onderdeel van de VCD IT Groep. Kijk voor meer informatie over VCD Infra Solutions op www.vcdinfra.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.