Sophos licentie
Products and Services PRODUCTS & SERVICES

Sophos licentie uitgelegd: automatische verlengingen

Sophos licentie uitgelegd: automatische verlengingen

Op onze blog vindt u allerlei informatie over IT security en onze eigen producten, maar daarnaast bieden wij ook graag wat uitleg over bijvoorbeeld de werking van onze licenties. In dit artikel leggen wij graag wat uit over het al dan niet toepassen van automatische verlengingen op een licentie van Sophos.

Automatische verlenging van de Sophos licentie

Wanneer u te maken hebt met een licentie van Sophos, is het handig te weten dat wij werken volgens het 2-tier model. Dat houdt in dat Sophos zijn producten verkoopt aan distributeurs die het op hun beurt doorverkopen aan een reseller. De reseller verkoopt de producten aan de eindgebruiker.

De eindgebruiker heeft geen verkoopovereenkomst met Sophos. Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de eindgebruiker en de reseller. Het kan voorkomen dat een reseller een automatische verlenging van de Sophos licentie toepast naar de klant. Afhankelijk van het type klant, B2C of B2B, zijn hier verschillende regels van toepassing.

  • Bij B2C overeenkomsten of licenties dienen de reseller en eindgebruiker rekening te houden met de wet van Dam. Een B2C overeenkomst voor bijvoorbeeld een dienst als Sophos mag stilzwijgend/automatisch worden verlengd mits de overeenkomst hierbij wordt omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Bij een B2B overeenkomst zijn de algemene voorwaarden leidend en kan een overeenkomst automatisch worden verlengd indien dit als zodanig staat vermeld in de overeenkomst.

Wat betekent dit voor een Sophos licentie?

Sophos zelf heeft vanwege het 2-tier model nooit een rechtstreekse koop  – of huurovereenkomst met de eindgebruiker. Daarom past Sophos zelf nooit automatische verlengingen toe. Zoals eerder aangegeven kan een reseller dit wel doen, gezien zijn relatie met de eindgebruiker. In dit geval zijn de algemene voorwaarden van de reseller leidend.

Als leverancier van onze producten kunnen wij wel onze resellers adviseren geen automatische verlengingen toe te passen maar wij kunnen dit niet verbieden.

Read Similar Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *